2017. Január 1.       

A balatonszemesi önkormányzat az idegenforgalmi adót 450 Ft-ra emelte!!!

Tatán ez az összeg változatlan maradt. (500 Ft)

2016. November 30.       

Tisztelt Látogató!

 

 

Szeretettel köszöntjük Önt az Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány honlapján.

Alapítványunkat 1990-ben alapította Fővárosi Önkormányzat és a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány kifejezetten a gyermeküdültetés segítésére, a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése elősegítése érdekében. Legfontosabb feladataink közé tartozik az iskolarendszeren kívüli gyermek és ifjúsági képzések, tanfolyamok lebonyolításához, illetve szakkörök, civil szerveződések, klubok táborozási lehetőségeihez szálláshelyet, gyönyörű környezetben történő elhelyezést kínálni.

Alapítványunk pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, politikai tevékenységet nem támogat.

Két táborunkban 200 illetve 800 fiatal elhelyezését tudjuk egy időben megoldani. Balatonszemesen elsősorban a kisebb csoportok tölthetik kellemesen szabadidejüket, Tatán pedig nagy létszámú táborok lebonyolítására is van lehetőség.

Az Alapítvány anyagi lehetőségei korlátozottak, bevételeiből fedezi kiadásait. Természetesen szívesen vesszük a táborozást segítő adományokat, felajánlásokat.

Alapítványunk működéséről részletes tájékoztatást kaphatnak honlapunk egyéb menüpontjaiban, kérjük látogasson el oda.

 

Kérjük, hogy honlapunk megtekintését követően érdeklődjön személyesen, illetve telefonon a megadott elérhetőségeken, munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Bízunk benne, hogy mielőbb megismerhetjük Önt valamelyik táborunkban és szép emlékekkel, jó benyomásokkal gondol majd a nálunk töltött időre.

 

Budapest, 2016. szeptember 28.

 

Tisztelettel:

                                                                             Kutassy György

                                                                            kuratóriumi elnök        

 

2016. Április 15.       

Tisztelt Pályázok!

 

Honlapunkra új pályázati anyag lett feltöltve.

Beadási határidő: 2016. május 15.

2016. Január 1.       

A tatai önkormányzat az idegenforgalmi adót 500 Ft-ra emelte!!!

Balatonszemesen ez az összeg változatlan maradt. (390 Ft)

2015. December 15.       

Az Esély Budapest Alapítvány üzemeltetésre bérbe adja Tata, Fáklya út 4.sz. alatti táborában üzemelő 1000 adag kapacitású konyháját, illetve a nyári időszakban működő tábori büféjét 2016. január 1-től. Konyhai felszerelés kiegészítésre szorul. A konyha megtekinthető: 2015. december 15-én (kedd) 10 órakor és 2015. december 16-án (szerdán) 14 órakor. A pályázatokat 2015. december 29-ig kérjük az Alapítvány Titkárságára (1136. Tátra u. 6. II. 12.sz. alá), vagy e-mailben az eselybp@gmail.com címre eljuttatni.

Érdeklődni a +36-30/754-0657-es telefonszámon lehet.

2015. Július 12.       

http://www.romaclub.hu/mosoly-tabor-2015/

2015. Július 1.       

http://kolcse.testveriskolak.com/balatonszemes-nyari-tabor/

2015. Február 2.       

Pályázati kiírás 2015. 

"Egy hét Tatán!" 
Táborozási pályázat halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskola felső tagozatos tanulói részére.


A pályázat célja: 
Az Esély Budapest (Fővárosi Gyermek és Ifjúsági) Alapítvány Kuratóriuma díjmentes táborozás biztosítására pályázatot hirdet. A pályázattal elnyerhető támogatást az Alapítvány táborozási szolgáltatás formájában nyújtja. A jelen pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak. 

Pályázók köre: 
Minden olyan szervezet, mely  bizonyítottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek támogatásáról is gondoskodik. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek a fővárosi gyermekek táboroztatását szervező pályázók.

Kedvezményezettek köre: 
Halmozottan hátrányos, felső tagozatos általános iskolás gyermekek, illetve kísérőik.


Általános pályázati feltételek: 
- Pályázni a pályázó által az Alapítvány címére (1136. Budapest, Tátra utca 6. II.12/A) postai, illetve elektronikus úton (
eselybp@gmail.com)  elküldött pályázattal lehet.

- Pályázati határidő: 2015. március 15. 24.00 óra.

- A csoport tagjai a pályázat benyújtásának napján legalább 10 éves, de 2015. augusztus 31.

napjáig 15. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek; 
- 15fő gyermek után  egy fő felnőtt kísérő részvételét kell biztosítani. A pályázaton való

részvétellel a kísérő vállalja, hogy a kedvezményezett csoport kísérőjeként kizárólagosan

látja el a gyermekek felügyeletét, illetve segíti a tábori programokon való részvételüket,

valamint folyamatosan együttműködik a tábor vezetésével; 
- Amennyiben a csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül

regisztrálásra, úgy a csoport mellé a pályázónak 2 felnőtt kísérőt kell biztosítania. 
- A pályázók a pályázat benyújtását követően visszaigazoló e-mailt kapnak

- A hibásan, hiányosan, vagy nem feldolgozható adatokkal ellátott , illetve határidő után

beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek; 
- Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség; 
- Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti; 
- A pályázatokat az Alapítvány 2015. március 31-ig  bírálja el; 
- Az elbírálást követően a pályázók a pályázatban  rögzített e-mail címre kapnak

értesítést az elbírálás eredményéről, legkésőbb 2015. április 8. napjáig; 
- A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki a tábor helyszínére történő utazás

megszervezésére, valamint az utazás költségeire; 
- A pályázati támogatásban részesülő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint

a  szülő/törvényes képviselő által aláírt, az egészségi állapotukról szóló nyilatkozatot - amely

a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinniük a

táborozásra. (Letölthető: www.eselybudapest.hu)

 

 

A támogatás tartalma: 
Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást a tábor időtartamára. A tábor ideje: 2015. július 6-12.(hétfő délelőtti érkezéssel és vasárnapi, ebédet követő távozással).

A táborban résztvevők összlétszáma (kísérőkkel együtt): 150 fő

Az Alapítvány a kísérők részére is   szállást és étkezést nyújt a tábor idejére.

Biztosított szolgáltatás:

-          díjmentes szállás (4+6 személyes, emeletes ágyas, komfort nélküli nyári tábori szobákban, az épület melletti külön épületben elhelyezkedő vizesblokkal) és

-          térítésmentes napi háromszori étkezés az érkezés napján vacsorával kezdve, s a távozás napján ebéddel zárva. 

-          egy nagy foglalkoztató helyiség díjmentes biztosítása,

-          a vetítőterem 3 alkalommal történő díjmentes biztosítása,

-          a tábor területén található sportpályák díjmentes használatát.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:   

-          A pályázó bemutatkozása (különös tekintettel a halmozottan hátrányos gyermekekért tett eddigi tevékenységére vonatkozóan.

-          A tábor részletes programját. (Ennek költségeihez, illetve megszervezéséhez sem anyagi, sem személyi segítséget nem biztosít az Alapítvány.)

-          A pályázó szervezet (intézmény, szolgáltató) képviselőjének büntetőjogi felelőssége

            tudatában kell az alábbiakról nyilatkoznia:  a részt vevő gyermekek életkoráról és  

            tanulói jogviszonyának fennállásáról; hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvétel

            készítéséhez és annak Alapítvány általi felhasználásához. 

            (letölthető: www.eselybudapest.hu)


A pályázatkiírók  a tábor időpontját illetően a változtatás jogát fenntartják. 

Tájékoztatás: Az Esély Budapest Alapítvány a táborban kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet népszerűsítési célokra felhasználhat. A pályázat benyújtásával a pályázó és a kedvezményezett elfogadja a kép- és hangfelvétel készítését, és annak az Alapítvány általi szabad felhasználásához kifejezett hozzájárulását adja.

 

       Egyéb információk: Szeri Éva   +36/30-7540657